Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeä asia. Sitoudumme noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Huolehdimme siitä, että käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja aina turvallisesti. Tällä selosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli Menevä Oy:n asiakkaille sekä Menevä Oy:n henkilöstöllä, että valvovalle viranomaiselle.

2. Rekisterinpitäjä

Menevä Oy
Panimokatu 2A
00580 Helsinki

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Käyttäjärekisteripäällikkö
Menevä Oy
Panimokatu 2A
00580 Helsinki

4. Rekisterin nimi

Menevä Oy:n asiakasrekisteri

5. Miksi keräämme Sinusta tietoja?

Menevä kerää asiakkaistaan tietoja, jotta voimme toteuttaa henkilökuljetukseen ja henkilökohtaiseen tavarankuljetukseen liittyviä palveluja. Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on käyttäjän suostumus, tai Menevän ja käyttäjän välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Menevän asiakasrekisteritietojen käyttötarkoituksia ovat: Käyttäjän tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Käyttäjien yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Menevän palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Markkinointi ja kontaktointi. Palautteiden kerääminen.

6. Milloin keräämme tietoja?

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja jotka ovat välttämättömiä palveluidemme käytännön toteuttamisen kannalta. Keräämme asiakkailtamme asiakasrekisteriimme tietoja mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Menevä-sovellukseen rekisteröitymisen sekä käytön yhteydessä
 • Verkkosivujemme tilaussovelluksien käytön yhteydessä
 • Puhelimella tehtävien tilaustapahtumien yhteydessä
 • Palautekanavien, verkkosivuilla olevien lomakkeiden, sähköpostin tai puhelinkanavien, kautta tehtyjen yhteydenottojen yhteydessä

7. Mitä tietoja keräämme?

Menevän asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

7.1 Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Kotikuntatiedot

7.2 Asiakasprofiilitiedot

 • Käyttäjän itsensä ilmoittamat asiakasprofiilitiedot (kuten esim. Norwegian Reward -numero)
 • Yritystileihin liittyvät jäsenyystiedot

7.3 Päätelaitteita ja yhteyksiä koskevat tiedot

 • Tekniset tiedot käytössä olevasta päätelaitteesta, kuten puhelimen käyttöjärjestelmä, puhelimen malli, käytettävä mobiiliselain, laitteen UDID-tunniste.
 • Erikseen sallittuna sovelluksien käyttöön tarvittavat sijaintitiedot joihin käytetään GPS-teknologiaa, WiFi-verkkoja ja mobiiliverkkodataa. Asiakas voi halutessaan itse sallia tai rajoittaa näiden tietojen käyttöä sovelluksissamme laitteensa käyttöjärjestelmän kautta.

7.4. Palveluiden käytöstä kerätyt tiedot

 • Nouto- sekä kohdepaikkoihin liittyvät osoitetiedot (sekä mahdolliset kauttakulkuosoitteet)
 • Tilausnumerot
 • Tilausten ajoneuvotyyppitiedot
 • Tilausten lisätietomerkinnät
 • Tilausten maksutapatiedot
 • Tilausten hintatiedot
 • Tiliasiakkaiden yritystilitiedot
 • Lokitiedot diagnostiikkatarkoituksiin (säilytetään vain 4 viikkoa)

7.5. Tallennus

Menevä Oy säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

8. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Menevä Oy käyttää verkkopalveluissaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää sivuston kehittämiseen sekä mittaamiseen ja optimointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Menevä Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia, koska ne ovat passiivisia tiedostoja. Sivustolla käytetään kahta erilaista evästetyyppiä: pysyvät evästeet ja väliaikaiset evästeet:

 1. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi.
 2. Väliaikainen eväste tallennetaan tietokoneelle vain siksi ajaksi, kun käytät verkkosivua.

Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

MITEN VOIN POISTAA EVÄSTEET KÄYTÖSTÄ?

Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit muuttaa selaimen (Intenet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari yms) suojausasetuksia:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

 

9. Tietojen luovutukset ja siirrot

Käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta Menevä Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kaikkien palvelun teknisestä toteutuksesta vastaavien kolmansien osapuolien on noudatettava keskinäisissä tietojen suojauskäytäntöjä sekä soveltuvaa lainsäädäntöä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Käyttäjätietoja voidaan siirtää tai luovuttaa käyttäjän tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai käyttäjän suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Pääsääntöisesti Menevä ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli: Tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Menevä Oy asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Menevä Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat yrityksen palveluksessa, sekä Menevä Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Menevä Oy:n verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten ja / tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista.

Jos haluat päivittää tietojasi pyytää yhteenvedon tallennetuista tiedoistasi, voit lähettää pyynnön osoitteeseen:

Menevä Oy, Tietosuojavastaava, Menevä Oy:n asiakasrekisteri / Henkilötietojen tarkastuspyyntö
Panimokatu 2A
00580 HELSINKI

Halutessasi voit ottaa yhteyttä myös sähköpostiosoitteeseen: tietosuoja@meneva.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan käyttäjän väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.